Полска лавица

darenie 

Художествена литература

884-2/Р 917

Ружевич, Тадеуш

Пиеси / Тадеуш Ружевич ; Прев. от пол. и състав. Божко Божков. - София : Валентин Траянов, 2011. - 272 с. ; 20 см
884-3/С 456

Словацки, Юлиуш

Анхели ; Бащата на чумавите / Юлиуш Словацки ; Прев. от пол. Дора Габе, Найден Вълчев ; Увод, бел. Боян Пенев. - София : Сонм, 2020. - 269 с. ; 20 см
884-9/С 478

Смоховска-Петрова, Ванда

Ванда в страната на българските чудеса : Спомени и размисли / Ванда Смоховска-Петрова ; прев. от пол. Ванда Смоховска-

Петрова, Вера Деянова ; [предг. Светлозар Игов]. - София : Валентин Траянов, 2009. - 240 с. ; 20 см
884-9/М 615

Милош, Чеслав

Годината на ловеца / Чеслав Милош; Прев. от пол. Вера Деянова и Боян Обретенов. - София : Балкани, 2011. - 382 с. ; 20 см. - (Чеслав Милош ; V)
884-1/В 806

Войтила, Карол

Избрана поезия / Карол Войтила ; Подбор и прев. от пол. Димитрина Лау-Буковска ; Фотогр. Адам Буяк. - Краков : Б. изд., 2005. - 168 с. : с фотогр. ; 23 см

Съдържа и Римски триптих / Йоан Павел II с.147-167
884-3/С 749

Сташук, Анджей

Изтокът / Анджей Сташук ; прев. от пол. Милена Милева. - София : Парадокс, 2022. - 274 с. ; 21 см
884-3/Т 654

Токарчук, Олга

Карай плуга си през костите на мъртвите : [Роман] / Олга Токарчук ; Прев. от пол. Силвия Борисова. - София : Панорама плюс, 2014. - 248 с. ; 20 см
37.01/О-527

Олчак-Роникер, Йоанна

Корчак. Опит за биография / Йоанна Олчак-Роникер ; Прев. от полски Олга Генчева

. - София : Сонм, 2013. - 460 с. ; 21 см
884-9/М 937

Мочарски, Кажимеж

Разговори с палача / Кажимеж Мочарски ; Прев. от пол. ез. Богдан Глишев ; [предг. Норман Дейвис]. - София : Рива, 2018. - 462 с. ; 21 см

1Философия

10(091)/Г 64

Гомбрович, Витолд

Лекции по философия в рамките на шест часа и четвърт / Витолд Гомбрович ; Прев. от фр. Тодорка Минева ; Ред. Катерина

Кокинова. - София : Сонм, 2020. - 147 с. ; 21 см. - (Колекция Перо)

7Изкуство

78/Из/К 333

Каралийска-Тръпкова, Елена

Карол Шимановски : Музикално-поетична образност, стилистични и интерпретационни особености в песенното му творчество /

Елена Каралийска-Тръпкова ; Науч. ред. Снежина Врангова. - София : Нац. муз. акад. Проф. Панчо Владигеров, 2022. - 410 с. : с ноти ; 24 см
78/Из/Г 762

Граматиков, Илия Димитров

Пасионът през втората половина на XX век : Композиторски решения на литургичния жанр / Илия Граматиков ; Науч. ред. Наташа

Япова. - София : Нац. муз. акад. Проф. Панчо Владигеров, 2019. - 389 с. : с цв. ил., ноти ; 30 см
78/Из/К 333

Каралийска-Тръпкова, Елена

Станислав Монюшко : Музикално-поетична образност, стилистични и интерпретационни особености в песенното му творчество /

Елена Каралийска-Тръпкова ; Науч. ред. Снежина Врангова. - София : Нац. муз. акад. Проф. Панчо Владигеров, 2019. - 228 с. : с фотогр. ; 24 см

82/89Литературознание

884.09/Ч/Р 611

Рикев, Камен

Два зубъра и муза : Полската литература ХV-ХVІІІ век - епохи, автори, текстове / Камен Рикев. - София : Балкани, 2014. - 352 с. : с ил. ; 24 см
884.09/М 615

Милош, Чеслав

Свидетелство за поезия : Шест лекции относно недъзите на нашия век / Чеслав Милош ; Прев. от пол. Богдан Глиш. - София : Рива , [2017]. - 167 с. ; 21 см

9История

941Б.085/Б 921

Полски върховен народен комитет. Пресбюро (София)

Българска анкета по полския въпрос 1915-1916 / Авт. на увод и обяснителни бел. Тадеуш Станислав Грабовски ; [ред. кол. Магда

Карабелова и др.] ; [прев. Магда Карабелова] = Ankieta bułgarska w sprawie polskiej 1915-1916 / Wydal, wstepem, objasn. opatrz.

Tadeusz Stanislaw Grabowski. - София : Издателски център Боян Пенев, 2011. - 208 с. : със сн. ; 20 см. - (Полският въпрос на международната сцена ; 3)

UNDP
Сайтът е изработен с финансиране от UNDP по програма „Глоб@лни библиотеки – България”
Грантова схема за финансиране на иновативни проекти – 2013.
Global LIb
hacklink al fethiye escort bayan escort - vip elit escort film izle hack forum marsbahis marsbahis giriş casibom betwinner türk ifşa alemi slot siteleri