Януари 2024

1Философия

159.92/У 683

Уолин, Марк

Не всичко започва от теб : Как наследствената семейна определя кои сме и как да променим това / Марк Уолин ; Прев. от англ.

Евелина Андонова. - София : Изток-Запад, 2021. - 254 с. ; 22 см
14/К 163

Калев, Димитър Николаев

Петър Дънов, Учителя / Димитър Калев. - София : Захарий Стоянов, 2022. - 191 с. ; 21 см. - (Дълг и чест ; 45)

2Религия, атеизъм

26/28/В 248

Василев, Йордан Николов

Видинский Митрополит Неофит : Живот, дело, преживяно, сътрудници / Йордан Н. Василев. - Пловдив : [Блаком] , 2010. - 208 с. : с фотогр. ; 20 см
29/М 379

Масуно, Шунмьо

Живейте без тревоги : Как да постигнете спокойствие с 48 урока от дзенбудистки монах / Шунмьо Масуно ; Прев. от англ. Васил

Велчев ; Конс.Майре Буюклиева. - София : Колибри, 2023. - 198 с. ; 22 см
29/Г 822

Григориев, Владимир

Митовете по света / Владимир Григориев ; Прев. от фр. Лиляна Анастасова и др.. - София : Хемус, 1998. - 376 с. : с табл., сх. ; 21 см

3Общ.-полит.-литература

355/359/Ц 343

Цветков, Кирил Радев

[Сто четиридесет и пет] 145 години българска пехота / Кирил Цветков. - София : Велес, 2023. - 400 с. : със сн. ; 25 см
327Б/Г 509

Гицов, Антон

България и света : Вчера и днес / Антон Гицов. - София : Изток-Запад, 2023. - 288 с. : с портр. ; 24 см
31/РиЦ/Б 926

Българското село 1931 година : Юбилеен сборник. - София : Библ. Нашето село, 1931. -          LXX, 480, 120 с. : с фотогр. ; 37 см
355.4/Д 58

Димитров, Божидар

Войните за национално обединение 1912-1913, 1915-1918 / Божидар Димитров. - София : Университетско издателство Св. Климент Охридски, 2001. - 132 с. ; 20 см
351/354/Д 589

Димитър Стоянов - човекът и държавникът : Верен на род и семейство, на родната Стражица, на близки и приятели, на идеите и

най-вече на родината си / Съставит. Бончо Асенов, Ваня Стоянова. - София : Скала принт, 2023. - 278 с. : с портр. ; 22 см
327Б/К 874

Коцев, Бойко Василев

Дипломатически етюди / Бойко Коцев. - София : Изток-Запад, 2023. - 214 с. : с фотогр. ; 25 см
327/Д 957

Дълес, Алън У.

Изкуството на разузнаването : Принципи и методи на шпионажа / Алън У. Дълес ; прев. от англ. Мария Дерменджиева. - София : Изток-Запад. - (Поредица Катехон)
374/Б/Б 151

Байракова, Силвана

Народните читалища - от епохата на Възраждането до съвременността : Културологична перспектива / Силвена Байракова ; Предг.

Силва Налбантян-Хачерян. - София : АТЛ 50, 2023. - 140 с. : с табл. ; 22 см
351/354/Я 741

Япов, Петър Георгиев

Никола Гешев, който не беше само полицай : Из дневниците на митрополит Андрей Велички / Петър Япов. - 2. прераб. изд.. - София : Факел; София : Изток-Запад, 2002. - 261 с. : със сн. ; 21 см
.6/И 21, 316.6/Ч/И 21

Иванов, Иван Кирилов

Публични политики спрямо полово-ролевите стереотипи и нагласи, водещи до насилствени отношения в българското семейство
: политики и практики : Монография / Иван Кирилов Иванов, Манол Николов Манолов. - Велико Търново : Фабер, 2023. - 120 с. : с табл., сх. ; 20 см
343Б/Ч/К 963

Кънев, Красимир Иванов

Реформата в българската пенитенциарна система : Състояние и перспективи / Красимир Кънев, Диляна Ангелова ; Отг. ред.Красимир Кънев. - София : Български хелзинкски комитет, 2023. - IV-XXIII,392 с. : с табл. ; 24 см
347.6/Н 327, 347.6/Ч/Н 327

Научно-практическа конференция Насилието в българското семейство Сборник с доклади от научно-практическа конференция на тема: Насилието в българското семейство, проведена на 21.04.2023 г. в

гр. Велико Търново / Състав. Красимира Петрова ; Ред. кол. Красимира Петрова и др.. - Велико Търново : Фабер, 2023. - 248 с. : с диагр., табл. ; 20 см
351/354/Ч/Б 923

Хоризонтално законодателство и предотвратяване на промишленото замърсяване : Том I. - София : Вис Виталис, 2005. - 236 с. : с табл. ; 24 см

5Математика. Естествени науки.

54/Н 35

Начева, Даниела

Роден за друг свят : Документален разказ за живота на Марин Жечев / Даниела Начева ; [Предг. Йосиф Петров]. - 2. изд.. - София : Звезди, 2009. - 124 с. : с фотогр. ; 21 см

61Медицина

616.3/М 164

Майер, Емеран

Вторият мозък : Как микробите в червата влияят върху настроенията, решенията и здравето ни / Емеран Майер ; Прев. от англ.

Елена Стоянова. - София : Изток-Запад, 2023. - 303 с. ; 22 см
613/П 193

Пантли, Елизабет

Сън без плач : Нежен начин бебето да спи цяла нощ / Елизабет Пантли ; Прев. от англ. Румяна Автанска. - София : Изток-Запад, 2023. - 223 с. : с фотогр. ; 24 см

7Изкуство

78/Из/К 139

Казанджиев, Светозар Илиев

Гайдана думи думаше : Биографичен очерк за Атанас Иванов (Бай Тасо) / Светлозар Казанджиев ; Ред. Елена Николова. - София : Български писател, 2023. - 192 с. : [8] цв. Фотогр. ; 22 см
311/Из/С 626

Стайнов, Петко Груев

Тракийски танци : [Нотирана музика] : Симфонична сюита: Ч.1-4 / Петко Стайнов ; Аранжимент за пиано на 4 ръце Ромео Смилков

= Thracian dances : Symphonic suite / Petko Staynov ; Arrangement for piano for 4 hands Romeo Smilkov. - София : Фондация Петко Груев Стайнов, 2023 ; 29 см
Ч. 1 311/Из/С 626

Стайнов, Петко Груев

Пайдушко : Ч. 1 = Paydushko : Pt. 1, 2023. - 14 с.
Ч. 2311/Из/С 626

Стайнов, Петко Груев

Мечкарско : Ч. 2 = Bear warders is dance : Pt. 2, 2023. - 20 с.
Ч. 3311/Из/С 626

Стайнов, Петко Груев

Хоро : Ч.3 = Horo : Pt. 3, 2023. - 19 с.
Ч. 4311/Из/С 626

Стайнов, Петко Груев

Ръченица : Ч.4 = Rachenitza : Pt. 4, 2023. - 22 с.

Художествена литература

840-3/Б 312

Бегбеде, Фредерик

[Девет и деветдесет и девет] 9.99 евро : Роман / Фредерик Бегбеде ; Прев. от фр. Красимир Петров

. - София : Колибри, 2023. - 279 с. ; 20 см
Б-1/З-473

Звездинов, Атанас

[Избрано] : Кн. 1-2 / Атанас Звездинов - София : Захарий Стоянов, 2023 ; 21 см
Кн. 2Б-1/З-473

Звездинов, Атанас

Атанасни басни : Нов вид басни, само мои, с неочаквани герои, 2023. - 518 с. ; 21 см
Кн.1Б-1/З-473

Звездинов, Атанас

Говорят световете... : Стихопрозрения за радостта от живота. - София : Захарий Стоянов, 2023. - 359 с.
820(73)-3/Н 914

Норис, Жоел

Артър Шоукрос: Убиецът от Дженеси Ривър / Жоел Норис ; Прев. [от англ.] Иво Тачев. - София : [Прозорец] , 1993. - 248 с. ; 20 см
840-3/Б 312

Бегбеде, Фредерик

Бараж срещу Атлантика : Роман / Фредерик Бегбеде ; Прев. от фр. Красимир Петров. - София : Колибри, 2023. - 292 с. ; 21 см
Б-3/И 852

Йотов, Христо

Господьови очи / Христо Йотов. - Пловдив : Жанет 45, 2023. - 258 с. ; 20 см
Б-3/Л 731, Б-3/Кр/А/Л 731

Личева, Мима

Добрите семена : Разкази / Мима Личева. - Стара Загора : АБ, 2023. - 160 с. ; 21 см
Б-1/К 163

Калев, Димитър Николаев

Евтерпософия : Избрани стихотворения / Димитър Калев. - София : Захарий Стоянов, 2022. - 246 с. ; 21 см
Б (081)/А 651

Андасаров, Петър Георгиев

Избрана лирика : Кн. 1- / Петър Андасаров. - София : Захарий Стоянов, 2022- ; 21 см
Кн. 1Б(081)/А 651

Андасаров, Петър Георгиев

През делници стръмни и бавни недели : Книга първа / Предг. Любомир Левчев, 2022. - 232 с. ; 22 см
Б(081)/П 761

Попова, Надя Христова

Избрано : Том 1-2 / Надя Попова. - София : Захарий Стоянов, 2021 ; 21 см
Т. 1Б(081)/П 761

Попова, Надя Христова

Послепис за зрящи : Стихове, есета, портрети, литературна критика / Надя Попова
. - София : Захарий Стоянов, 2021. - 295 с. : с фотогр.
Т. 2Б(081)/П 761

Попова, Надя Христова

Нетленна светлина : Преводи. - София : Захарий Стоянов, 2021. - 399 с. : с фотогр. ; 21 см

820(73)-3/Б 484

Блек, Холи

Как кралят на Елфхейм намрази приказките / Холи Блек ; ил. Ровина Кай ; Прев. от англ. Боряна Даракчиева. - София : Ибис, 2022. - 164 с. : с цв. ил. ; 21 см
82Б.5/.6/К 691, 82Б/Кр/К 691

Книга за Иван Дойнов : Проза, критика, спомени, стихотворения / Състав. Дойчин Дойнов, Пламен Дойнов

. - Разград : Разградско дружество към Сдружение на българските писатели; Разград : Дружество на дейците на

културата, 2023. - 310 с. : с фотогр. ; 22 см. - (Библиотека Лудогорие ; 11)
820(73)-3/Я 412

Ялом, Ървин Д.

Когато Ницше плака / Ървин Д. Ялом ; Прев. от англ. Анелия Николова. - [2. изд.]. - София : Колибри, 2023. - 376 с. ; 21 см
Б-3/И 844

Йосифова, Стела

Кралството : Роман / Стела Йосифова. - София : Книги за всички, 2023. - 256 с. ; 21 см
Б-1/Г 775

Гранитски, Иван

Краят на кръга : Стихотворения 2015-2023 / Иван Гранитски. - София : Захарий Стоянов, 2023. - 615 с. ; 25x22 см
Б-3/П 442

Петкова, Валентина

Къщата с черешите / Валентина Петкова. - София : Изток-Запад, 2023. - 189, XVI с. ; 23 см
Б-1/Д 58

Димитров, Димитър Кирилов

Любовна партитура : Лирика / Димитър Димитров. - София : Изида, 2020. - 160 с. ; 20 см
820(73)-3/К 939

Кунц, Дийн

Мистериум / Дийн Кунц ; Прев. от англ. Боряна Даракчиева, Стефан Георгиев. - София : Изток-Запад, 2023. - 336 с. ; 22 см. - (Magica)

Б-8/М 939

Моята Коледа - 3 : Стихотворения, разкази икартини / състав., ред. Таня Иванова. - София : Лунна светлина 13, 2023. - 254 с. : с цв. ил. ; 22 см
Б-1/А 651

Андасаров, Петър Георгиев

Моята обич ще те посрещне : Интимна лирика / Петър Андасаров ; Худ. Кеазим Исинов

. - София : Захарий Стоянов, 2023. - 186 с. : с цв. ил. ; 22 см
Б-3/К 163

Калиакренски, Яни и др.

Неизвестните / Яни Калиакренски ; Състав. Атанас Димитров - АтаДим ; Ил. Любомир Михайлов. - Каварна : Рекламна агенция Очи, 2023. - 158 с. : с ил. ; 17 см
Б-1/Кр/К 888

Крайшников, Веселин

Несбъднато III : (Частично избрано): Стихове / Веселин Крайшников ; Ил. Веселин Крайшников - Разград : Добрев прес, 2023. - 64 с. : с ил. ; 21 см
Б-1/Кр/А/Н 851

Нова българска литература : Поезия 2023: Алманах. - София : Фондация Буквите, 2023. - 524 с. ; 21 см
820(73)-3/С 461

Смайли, Джейли

Опасен бизнес : Роман / Джейн Смайли ; Прев. от англ. Надежда Розова. - София : Обсидиан, 2023. - 248 с. ; 21 см
820-3/Х 528

Хислъп, Виктория

Островът / Виктория Хислъп ; Прев.Златина Минчева. - София : ИнфоДАР, 2022. - 432 с. ; 22 см
820(73)-3/Б 484

Блек, Холи

Отнетият наследник / Холи Блек ;Ил. Kathleen Jennings ; прев. Боряна Даракчиева. - София : Ибис, 2023. - 315 с. : с ил. ; 21 см
Б-1/А 646

Ангелов, Боян

П(р)освещения : Стихотворения / Боян Ангелов ; Посл. Иван Гранитски. - София : Захарий Стоянов, 2022. - 104 с. ; 21 см
Б-1/Е 865

Есенски, Иван

Песен за бедния : Исихии / Иван Есенски. - София : Захарий Стоянов, 2022. - 153 с. ; 21 см
Б-3/К 36

Карастоянов, Христо

Петият вагон и други истории : Малки романи за из път / Христо Карастоянов. - Пловдив : Жанет 45, 2023. - 368 с. ; 21 см
Б-3/П 471, Б-3/Кр/П 471

Петров, Димитър и др.

Петият гвоздей : Роман / Димитър Петров, Свилен Маринов. - София : Персей, 2023. - 416 с. ; 21 см
Ч-3/РиЦ/Б 22

Балзак, Оноре дьо

Полковник Шабер / Оноре дьо Балзак ; Прев. Надежда Лекарска ; Ил. Ж. Греле. - София : Народна просвета, 1950. - 72 с. : с ил. ; 19 см. - (Библиотека Младежко четиво)
820(73)-3/С 12

Сааб, Габриела

Последна партия шах : Роман / Габриела Сааб ; Прев. Мариана Христова. - София : ИнфоДАР, 2023. - 472 с. ; 22 см
830-94/М 24

Ман, Томас

Размисли на аполитичния / Томас Ман ; Послесл. Хано Хелблинг ; Прев. от нем. Златка Парпулова. - София : Прозорец, 2002. - 464 с. ; 24 см. - (Поредица Хроника)
Б-3/К 286

Карабашлиев, Захари

Рана : [Роман] / Захари Карабашлиев ; ил. Дамян Дамянов. - София : Сиела, 2023. - 324 с. : с ил. ; 22 см
Б-3/Б 254

Банков, Банко Петков          

Раним свят : Разкази и новели / Банко Банков. - София : Фастумпринт, 2023. - 188 с. ; 22 см
Б-1/Кр/Д 391

Делчев, Стоян

Родино моя / Стоян Делчев. - Шумен : Зора, 1935. - 49 с. ; 17 см. - (Първа стихосборна сбирка)
Б-1/Д 716, Б-1/Кр/Д 716

Дойнов, Иван

След време : 106 избрани стихотворения / Състав. Дойчин Дойнов, Пламен Дойнов. - Разград : Разградско дружество към Сдружение на българските писатели; Разград : Дружествово на дейците на културата, 2023. - 144 с. ; 21 см
Б-1/Г 775

Гранитски, Иван

Съзерцание на безкрая : Поеми 2016-2023 / Иван Гранитски. - София : Захарий Стоянов, 2023. - 420 с. ; 25x22 см
Б-1/Ч 976

Чухов, Петър

Тишината е спяща красавица / Петър Чухов. - Пловдив : Жанет 45, 2023. - 64 с. ; 21 см
820(73)-3/Б 327

Бейли, Теса

Това се случи през едно лято / Теса Бейли ; Прев.Вера Паунова. - София : Ибис, 2023. - 336 с. ; 21 см. - (Колекция Избрани съвременни любовни романи)
Ч-2/РиЦ/М 98

Сарду, Викториен

Тоска : Музикална драма в 3 действия / Текст по В. Сарду, Л. Иллика и Д. Джакоза. - София : Б. изд., 1947. - 63 с. ; 17 см
Б-3/Т 643

Тодоров, Тодор Петков

Хагабула : Роман / Тодор П. Тодоров. - Пловдив : Жанет 45, 2022. - 344 с. ; 22 см
Б-3/Р 368

Ранчев, Палми Стоянов

Хаосът в играта на джаги : Роман / Палми Ранчев. - Пловдив : Жанет 45, 2022. - 476 с. ; 21 см

9История

941Б.082.02/Х 78

Христов, Ивайло Христов

Васил Левски : Драмата на избора / Ивайло Христов. - София : Изток-Запад, 2023. - 344,XL с. : с портр. ; 25 см
940/Г 91

Гудев, Петър Тодоров

История на Източния въпрос преди Освобождението на България / Б. Петвеков. - София : Печатница на Тане Пеев, 1908. - IX, 557, XV с. ; 25 см
904/А 52

Алексиев-Хофарт, Александър Петров

Мадарският релеф - код и съдържание / Александър Алексиев-Хофарт ; Рец. Пламен Павлов, Оксана Минаева ; ПРев. Дейвид

Мосъп. - София : Тангра, 2023. - 512 с. : с цв. ил. ; 25 см
941Б.082/А 646

Ангелов, Боян

Марко Балабанов / Боян Ангелов. - София : Захарий Стоянов, 2022. - 239 с. : с фотогр. ; 22 см. - (Дълг и чест ; 48)
941Б.085/Б 448

Билярски, Цочо Василев

П. К. Яворов и Тодор Александров : Приятели в живота, съратници в борбата / Цочо Билярски. - София : Университетско издателство Св. Климент Охридски, 2004. - 159 с. : със сн. ; 22 см

91География

910.4/Г 701

Господинов, Делян

Пътувай самостоятелно : Как да си организирам екскурзия в чужбина / Дамян Господинов. - София : Тангра, 2023. - 168 с. : с табл., сх. ; 22 см

UNDP
Сайтът е изработен с финансиране от UNDP по програма „Глоб@лни библиотеки – България”
Грантова схема за финансиране на иновативни проекти – 2013.
Global LIb
hacklink al fethiye escort bayan escort - vip elit escort film izle hack forum marsbahis marsbahis giriş casibom betwinner türk ifşa alemi slot siteleri