Декември 2014

802.0/M 96
Murphy, Raymond. English grammar in use : A self-study reference and practice book for intermediate students : With answers / Raymond Murphy. - 4. ed.. - Cambridge : Cambridge University Press, 2014

681.32/А 337
Adobe Flash Professional CS6 : Официален курс на Adobe Sysstems / [Прев. Георги Далаков]. - София : ИК Алекс-Софт, 2013

681.32/А 337
Adobe Illustrator CS6 : Официален курс на Adobe Sysstems / [Прев. Георги Далаков]. - София : ИК Алекс-Софт, 2013

820(73)-1/А 617
Американска антология / Състав. Александър Тончев ; Прев. от англ. Спас Николов, Александър Тончев. - София : Intense, 2012

398Б/Б 137
Баева, Вихра Господинова. Разкази за чудеса : локална традиция и личен опит / Вихра Баева. - 2. доп. и прераб. изд.. - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2013

Б-9/Б 162
Бакалов, Иван. До Чикаго и напред : On Route 66 / Иван Бакалов. - [София] : E-press, 2014
808Б/Б 264
Барболова, Зоя Тодорова. Речник на турско-българските хибридни съществителни имена / Зоя Барболова. - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2013

641/Б 267
Барманство : напитки, ястия, организиране и функциониране на бара / Зигел ... [и др.] ; [Прев. Петя Цветкова]. - 7. изд.. - София : Дионис, 2003

641/642/Б 291
Бауер, Гертрауди др. Готварство : организация и функциониране на кухнята / Гертрауд] Бауер, [Курт] Бауер, [Едуард] Митше ; Прев. от нем. ез. Петя Цветкова. - София : Дионис, 2005

519.682/Б 369
Бемби, Пуя. Visual Basic.Net Професионални проекти / Пуя Бемби, Кулийт Каур ; Прев. Цветанка Стоянова. - София : Duo Desing, 2003

808Б-3/Б 925
Български етимологичен речник  : Т. 1 - . - София : БАН, 1962
Т. 7. Слово-Терясвам / Васил Анастасов и др. ; Ред. кол. Мария Рачева, Тодор Ат. Тодоров. – 2013

13/В 19
Ван Хелсинг, Ян. Децата на новото хилядолетие : как децата медиуми променят света / Ян ван Хелсинг ; Прев. от нем. Светослав Коев. - София : Дилок, 2009

001/В 19
Ван Хелсинг, Яни др. Хилядолетната лъжа : по следите на загадката на пирамидите / Ян Ван Хелсинг, Щефан Ердман ; Прев. от нем. Камелия Вълчева. - София : Дилок, 2012

886.1-4/В 394
Великич, Драган. За писателите и градовете / Драган Великич ; Прев. от сръб. Мария-Йоанна Стоядинович. - София : Агата-А, 2013

152/В 651
Витале, Джо. В Нулата : Зоната на Абсолютната Неограниченост : Най-новите тайни по пътя към Абсолютната неограниченост. Търсенето на чудеса чрез хоопонопоно / Джо Витале ; [Прев. Александра Павлова]. - София : Intense, 2014

615/В 935
Вълкова, Румяна. Как да се защитим от болестите чрез мед и пчелни продукти / Румяна Вълкова. - София : Еньовче, 2010

Б-1/Г 132
Габе, Дора Петрова. Сгъстена тишина : Поезия / Дора Габе ; Състав. и бел. под линия Виолета Пенева. - София : Бълг. писател, 2013

616/Г 232
Гарбузов, Генадий. Антиоксидантно лечение на рака / Генадий Гарбузов ; [Прев. от рус. Татяна Балова]. - София : ИК Бард, 2014

820-3/Г 284
Геймън, Нийл. Никога, никъде, никой / Нийл Геймън ; [Прев. от англ. Милена Попова]. - [2. изд.]. - София : ИК Бард, 2010

633.8/Г 371
Георгиева, Анка. Лавандула / Анка Георгиева. - София : ИК Еньовче, 2013

891.62-3/Г 554
Глин, Алън. Екстремен ум / Алън Глин ; [Прев. от англ. Маргарита де Сена]. - София : Intense, 2011

09/Г 675
Горина, Людмила Василиевнаи др. Шедьоври на българската книжовност на руска земя / Людмила Горина, Бонка Даскалова.- София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2011

636/Г 823
Григоров, Иван. Ефективно зайцевъдство / Иван Григоров. - София : ИК Еньовче, 2014

820(71)-9/Д 53
Ди Чинтио, Марчело. Стени : Пътуване покрай загражденията / Марчело Ди Чинтио ; Прев. от англ. Цветелина Накова. - София : Вакон, 2014. - (Пътешествия и приключения)

820(73)-3/Д 739
Доктороу, Едгар Лорънс. Хомър и Лангли / Е. Л. Доктороу ; Прев. от англ. Иглика Василева. - София : Алтера, 2010

840-3/Д 984
Дюрас, Маргьорит. Емили Л. / Маргьорит Дюрас ; Прев. от фр. Албена Стамболова. - София : Алтера, 2012

859.0-3/Е 511
Елиаде, Мирча. Младост без младост : Фантастична проза / Мирча Елиаде ; Подб. и прев. Огнян Стамболиев. - Русе : Авангард принт, 2008

001/Е 749
Ердман, Щефан. По следите на боговете : Генно инженерство още преди 400 000 години / Щефан Ердман ; Прев. от нем. Милица Ениманева. - София : Дилок, 2014

641/642/Е 749
Ердош, Джордж. Кетърингът - организиране и управление / Джордж Ердош ; Прев. от англ. Мария Янакиева. - София : Дионис, 2009

Б-82/З-724
Златен ключ на класическата българска художествена литература : В 10 т. / Състав. Христо Славов ; Обща ред. Христо Славов и др. - София : Мисъл ; София : Акад. изд. Проф. М. Дринов, 2001
Т. 8. Литература на новата българска държава ХIХ-ХХ век - част 5. Произведения. – 2004

785.1/И 521
Илиев, Иван. Изкуството на оркестровото дирижиране в България : Зараждане и развитие през ХХ век / Иван Илиев. - София : ARS Sofia, 2013

904Б/К 256
Каниц, Феликс Филип. Студии и статии / Феликс Каниц ; [въвеждаща статия, комент. и науч. ред. Николай Любомиров Тулешков] ; [Прев. Елена Кацарска] ; [Худож. Юлиан Николаев Тулешков]. - София : Арх-арт, 2012. - (Поредица Стари текстове за българските земи)

820(73)-3/К 499
Кейт, Лорън. Сълза / Лорън Кейт ; [Прев. от англ. Деница Райкова]. - София : Intense, 2014

820(73)-3/К 634
Кларк, Мери Хигинс. Безбожен час / Мери Хигинс Кларк ; Прев. Ивайла Божанова. - София : ИК Бард, 2013

519.682/К 788
Колисниченко, Денис Николаевич. JavaScript jQuery / Денис Колисниченко ; [Прев. от рус. Анета Петева]. - [В. Търново] : Книгоиздателство Асеневци, 2014

519.682/К 788
Колисниченко, Денис Николаевич. PHP MySQL : практическо програмиране / Денис Колисниченко ; [Прев. от рус. Анета Петева]. - 2. прераб. и доп. изд.. - [В. Търново] : Книгоиздателство Асеневци, 2011

339/К 924
Кръстева, Невяна Стефанова. Дистрибуционна политика : Стопанска логистика / Невяна Стефанова Кръстева. - София : Авангард Прима, 2009

615/К 924
Кръстева, Невяна Стефанова. Фармацевтичен маркетинг / Невяна Кръстева. - София : Авангард Прима, 2014

820(73)-3/К 935
Куик, Матю. Наръчник на оптимиста / Матю Куик ; Прев. от англ. Стела Джелепова. - София : ИК Емас, 2014

941Б/К 968
Кънчев, Иван Георгиеви др. Българската история в 100 личности / Иван Кънчев, Ивомир Колев, Марио Мишев ; [Науч. ред. Христо Беров]. - София : БГ Учебник Прес, 2014

641/Л 354
Леви, Анастасия. Жива храна за младост и дълголетие : Рецепти  за вегетарианство, веганство и суровоядство / Анастасия Леви. - София : Мillenium, 2014

820(73)-3/Л 45
Лендър, Дейвид. Ваксината / Дейвид Лендър ; [Прев. от англ. Асен Георгиев]. - София : ИК Бард, 2014. - (Кралете на трилъра)

Б-9/Л 929
Лхамсурен, Филип. Забравените пътища : от Родопите до Памир / Филип Лхамсурен. - София : Вакон, 2014. - (Пътешествия и приключения)

820-3/М 194
Маккинли, Дебора. Неочакваните съставки на щастието / Дебора Маккинли ; [Прев. от англ. Маргарита де Сена]. - София : Intense, 2014

745/749/М 323
Марков, Константин Йорданови др. Дизайнът през 20 век : стилове, представители, проблеми / Константин Марков, Даниела Чулова-Маркова. - София : Авангард Прима, 2013

316.4/М 392
Матеева, Ваня Иванова. Културни практики и интеграция на незрящи в България / Ваня Иванова Матеева. - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2013

73/76/М 545
Миков, Любомир Петров. Османска архитектура и изкуство в България : Избрани студии / Любомир Миков. - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2012
Т. 1. – 2012

65/М 558
Миланова, Аделина Проданова. Управление на човешкия капитал във фирмена среда : социоантропологична и мотивационна детерминираност / Аделина Миланова, Павлинка Найденова ; [Ред. кол. Митко Димитров ... и др.]. - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2013

634/М 738
Михайлов, Цоло. Орехови насаждения / Цоло Михайлов. - София : Еньовче, 2014

633.8/Н 45
Недков, Недко Кирилов. Напояване и продуктивност на етеричномаслени и лечебни култури / Недко Кирилов Недков. - София : ИК Еньовче, 2014

914Б/Н 744
Николов, Иво Василев. Българските водопади : фото пътеводител / Иво Николов ; [Снимки Христо Свинаров ... и др.]. - София : Бико България, 2013

886.1-3/Н 852
Новакович, Миряна. Тито умря / Миряна Новакович ; [Прев. Николина Севданова]. - София : Атон, 2014

615/П 473
Петровски, Светослав Николов. Антибактериални антибиотици : Клинично приложение и антибиотикоустойчивост / Светослав Николов Петровски. - София : Акад. изд. Марин Дринов, 2004

784/П 76
Попов, Мартин. Dio - Светлина в мрака : [Биогр. кн. за рок легендата Рони Джеймс Дио] / Мартин Попов. - София : Addix, 2011

820(73)-3/Р 271
Райд, Кристофър. Честотата на Шуман / Кристофър Райд ; [Прев. от англ. Венцислав Божилов]. - София : ИК Бард, 2014. - (Кралете на трилъра)

839.3-3/Р 288
Райт, Мишел. [Шест] 6 дни в Ал Араф / Мишел Райт ; [Прев. Надежда Хансен]. - София : Smart books, 2014

839.3-3/Р 288
Райт, Мишел. Седемте смъртни гряха / Мишел Райт ; [Прев. Надежда Хансен]. - София : Smart books, 2013

330/Р 352
Рангелова, Росица. Структурни промени и икономически растеж в страните от Европейския съюз / Росица Рангелова. - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2013

23/28/С 254
Свети места в Софийско : Култове, разкази, образи / [Албена Георгиева и др.] ; Състав. и науч. ред. Албена Георгиева. - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2013

634/С 34
Серафимов, Серафим. Отглеждане на цитруси / Серафим Серафимов. - София : ИК Булхерба, 2014. - (Наръчник на градинаря)

641/642/Г 943
Сервиране / Гутмайер ... [и др.] ; Прев. от нем. ез. Петя Цветкова. - София : Дионис, 2005

541/С 504
Соколова, Ева Илиева. Химична термодинамика / Ева Соколова. - 3. фототипно изд.. - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2014

154/С 616
Ставру, Ставрус. В света на хората : книга за креативното мислене / Ставрос Ставру. - София : Колор Студио, 2013

635.9/С 702
Станчева, Йорданка Мирчева. Растителна защита : Т. 1 - / Йорданка Станчева. - [София] : ИК Булхерба, 2009
Т. 3. Болести и неприятели по цветята / Йорданка Станчева ; [Ред. Донка Петкова]. – 2009

75.03/С 821
Стойчев, Тодор Петров. Скално изкуство - обща класификация / Тодор Стойчев ; Граф. ил. Тодор Стойчев. - София : Агато, 2005

941Б.084/.086/Т 643
Тодоров, Антон. Агент Леон или как ДС вербува Георги Кьосеиванов / Антон Тодоров. - София : Millenium, 2014

726/Т 893
Тулешков, Николай Любомиров. Архитектура на средновековния християнски и ислямски свят / Николай Тулешков. - София : Архитектурно изд. Арх и Арт, 2007

726/Т 893
Тулешков, Николай Любомирови др. Камбанариите в средновековните български земи / Николай Тулешков, Стоян Попов. - София : Архитектурно изд. Арх и Арт, 2010. - (Българско архитектурно наследство)

820(73)-3/У 134
Уайзбъргър, Лорън. Нюйоркски светски хроники : [Роман] / Лорън Уайзбъргър ; [Прев. от англ. Весела Прошкова]. - София : Intense, 2008

37.01/Ф 497
Филева, Маргарита Димитрова. Образователни и културни практики в Западна и Южна Европа / Маргарита Филева. - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2014

820(73)-3/Ф 579
Фицджералд, Зелда. Запази ми този валс / Зелда Фицджералд ; Прев. от англ. Маргарита Де Сена ; [Предг. Хари Т. Мур]. - София : Intense, 2009

737/Х 278
Харитонов, Христо Досев. Антична нумизматика / Христо Харитонов. - [2.] прераб. и доп. изд. - В. Търново : Абагар, 2004

910.4/Х 688
Хорн, Майк. Покорителят на невъзможното : Експедиция Арктос : 20 000 км около Арктическия полярен кръг / Майк Хорн ; Прев. от фр. Нели Соларова. - София : Вакон, 2011. - (Поредица Пътешествия и приключения)

Б-1/Х 781
Христов, Борис. Книга от заглавия : Митографии / Борис Христов ; [Прев. на англ. ез. Джон Хамилтън] = Book of titles : Mythographies / Boris Hristov. - София : Elements, 2008

820(73)-3/Ч 497
Чеймбърс, Робърт У. Кралят в жълто / Робърт У. Чеймбърс ; Прев. от англ. Радин Григоров. - София : Deja Book, 2014

904Б/Ч 891
Чобанов, Тодор. Свещените дворци на българските канове / Тодор Чобанов. - София : Агато, 2008. - (Археология и Архитектура)

65/Я 361
Яковлев, Алексей Александровичи др. Контекстна реклама : Основи, тайни, трикове / Алексей Александрович Яковлев, Александър Борисович Чупрун ; Прев. Стефка Калева. - [с. Беляковец, Великотърновско] : Книгоиздателство Асеневци, 2008

UNDP
Сайтът е изработен с финансиране от UNDP по програма „Глоб@лни библиотеки – България”
Грантова схема за финансиране на иновативни проекти – 2013.
Global LIb
hacklink al fethiye escort bayan escort - vip elit escort film izle hack forum marsbahis marsbahis giriş casibom betwinner türk ifşa alemi slot siteleri