Печат на тази страница

Днес отбелязваме 138 г. от рождението на проф. Боян Пенев, който е патрон на Регионална библиотека – Разград

Оценете
(0 гласа)

27.04.20 - BoyanPenev

         От 1992 година Библиотеката в Разград носи името на видния българин – професор Боян Пенев.    

      Роден в град Шумен на 27 април 1882 г. Баща му - Пеньо Николов е майстор-медникар, чиято частна работилница фалира и през 1888 г. семейството се преселва да живее в град Разград. С този град е свързано израстването и формирането на Боян Пенев като личност. Той прави неотразимо впечатление на съучениците си в Разградската гимназия. По спомени на негови съвременници основава ученически оркестър, в който свири на цигулка и дирижира мъжки певчески хор, смятан за предшественик на днешния смесен хор Железни струни”. Боян Пенев чете книги на български, руски, френски и немски писатели-класици в оригинал. Едни от първите написани спомени в дневника на бъдещия голям български литературен историк и критик носят дата“ 18 и 19 юли 1902 г., Разград”. През 1903 г. той е студент в Историко-филологическия факултет на Софийския университет. Усвоява основно полски и чешки език. След завършване на университета става учител в софийска гимназия, а след две години хонорувандоцент. От 1917 г. е професор по литература, а след една година става дописен член на БАН. Боян Пенев е един от най-изтъкнатите български литературни историци и критици от първите десетилетия на XX век. Многобройните му приноси са в областта на литературната история и на литературната критика върху българската литература от Възраждането до съвременните му писатели. Автор е и начетиритомен труд История на новата българска литература”. Боян Пенев е един от най-изтъкнатите български литературни историци и критици от пьрвите десетилетия на XX в. Творец с ярко изразена индивидуалност и с разностранни интереси, които засягат както литературната история и наука, така и музиката, изобразителното изкуство и други области на човешката духовност. Тази многостранност намира завършен израз в съчетаването на историческия подход към литературните явления и процеси с живия усет за естетически значимото и ценното в българската и световната култура. В изследователската му дейност литературния историк съжителства със строгия и взискателен ценител, с естета. Това определя и двете области на интересите и приносите му - литературна история и критика. В продължение на две десетилетия Пенев успява да обгърне и да нарисува с проникновение и дълбочина широка панорама на българската литература от Възраждането до най-новите писателски имена. Срещата на Боян Пенев с добруджанката Дора Габе е повратен момент в живота му: през 1908 г. тя става негова законна съпруга. Жизненият и творчески път на Боян Пенев завършва на 25 юни 1927 г. в град София.

        Регионална библиотека носи с чест и гордост името на своя патрон. С дейността си тя се стреми да бъде достоен продължител на неговото просветителско дело и завещани идеали. 

 

 

Прочетена 752 пъти