проф. Лъчезар Г. Георгиев - „ЛИСАБОНСКАТА НАСЛЕДНИЦА“

16-07-2019

Василка Петрова и тритомника й „САДИНСКИ ДРОБЕНЧЕТА”

11-07-2019

Фотоизложба - Холокьо, живото село

07-08-2019 2

АВТОРСКА ВЕЧЕР НА ПЛАМЕН ДОЙНОВ

07-08-2019

„СПОМЕН ЗА РАДА. БЕЛЕЖКИ КЪМ ЕДИН ЖИВОТ“

01-07-2019

„НЕКРОЛОЗИ И ДРУГИ МНОГОТОЧИЯ ПО БЪЛГАРИЯ"

01-07-2019 2

"Читалня под небето - 2019"

Читалня 2019

Аудио книга за незрящи деца „Патиланско царство“

n2

n1

Теменуга Иванова - благотворителна изложба „Ако до всяко добро същество застане поне още едно…”

05-06-2019

Поетична вечер с поетесата Маргарита Петкова

 

Поетична вечер с доц. д-р Калин Михайлов

 
UNDP
Сайтът е изработен с финансиране от UNDP по програма „Глоб@лни библиотеки – България”
Грантова схема за финансиране на иновативни проекти – 2013.
Global LIb