Статии филтрирани по дата: Понеделник, 20 Юни 2022

Философия

                  159.92/С 625, 159.9/Ч/С 625

                  Стайн, Дейвид

                  Отговори, но не реагирай! : Позитивен метод за насърчаване на доброто поведение при деца и младежи със Синдром на Даун / Дейвид Стайн ; Прев. от англ. Габриела Луканова . - София : Светлана Янчева - Изида, 2021. - 224 с. ; 21 см

3Общ.-полит.-литература

                  323/К 893
                  Красничи, Милазим
                  Албанският национализъм / Милазим Красничи ; Прев. Антон Панчев, Борислава Иванова, Симеон Михалков . - Скопие : Логос – А; София : Сдружение Балкански научен институт, 2015. - 200 с. ; 20 см
                  323Б/Б 345
                  Белене - място на памет? : Антропологична анкета / Състав. и предг. Даниела Колева . - София : Институт за изследване на близкото минало; София : Сиела, 2010. - 281 с. ; 24 см. - (Поредица Минало несвършено)
                  336/В 314

                  Вачков, Даниел Христов и др.

                  Българският външен дълг 1944-1989 : Банкрутът на комунистическата икономика / Даниел Вачков, Мартин Иванов . - София : Сиела, 2008. - 255 с. : с диагр., табл. ; 24 см. - (Поредица Минало несвършено)
                  376/Х 387, Д376/Х 387, 376/Ч/Х 387

                  Хейл, Натали

                  Всеки може да чете : Бърз и практически метод за обучение на деца със Синдром на Даун и други затруднения в развитието / Натали Хейл ; Прев. Габриела Луканова . - София : Светлана Янчева - Изида, 2017. - 192 с. : със сх. ; 21 см
                  334.72/С 436

                  Славова, Петя Иванова

                  Георги Найденов и Тексим-Имекстраком : "Комисионерска" икономика и стопанска автономия през социализма от 60-те / Петя Славова . - София : Институт за изследване на близкото минало; София : Сиела, 2017. - 391 с. : с факс. ; 24 см. - (Поредица Минало несвършено)
                  334.72/Х 789

                  Христов, Христо Станев

                  Империята на задграничните фирми : Създаване, дейност и източване на дружествата с българско участие зад граница 1961-2007 / Христо Христов . - София : Институт за изследване на близкото минало; София : Сиела, 2009. - 16 л., 364 с. : с ил., факс. ; 24 см. - (Поредица Минало несвършено)
                  336.7/А 202

                  Аврамов, Румен Любенов

                  Пари и де/стабилизация в България 1948-1989 / Румен Аврамов . - София : Институт за изследване на близкото минало; : Институт Отворено общество, 2008. - 340 с. ; 24 см. - (Поредица Минало несвършено)
                  339.1/Д 584

                  Димитров, Мартин К.

                  Политическата логика на социалистическото потребление / Мартин К. Димитров . - София : Сиела, 2018. - 272 с. : с табл., сх., портр. ; 24 см. - (Поредица Минало несвършено)
                  347.7/П 361 ; 347.7/Ч/П 361

                  Пенчев, Никола Пламенов

                  Правен пътеводител на стартиращия бизнес : Първи стъпки, управление и защита / Никола Пенчев . - София : Сиела, 2021. - 259 с.
                  327/Р 838

                  Ромен Гари и френската дипломатическа поща / Състав. и предг. Райна Карчева, предг. Ксавие Лапер дьо Кабан ; Прев. Илияна Очкова . - София : Сиела, 2016. - 159 с. ; 24 см. - (Поредица Минало несвършено)
                  336.7/Б 734

                  Бояджиева, Пепка Александрова

                  Социалното инженерство : Политики за прием във висшите училища през комунистическия режим в България / Пепка Бояджиева . - София : Институт за изследване на близкото минало, 2010. - 392 с. : с табл., сх. ; 24 см. - (Поредица Минало несвършено)
                  323Б/Л 586

                  Лилков, Вили Младенов

                  Стопанските абсурди на Българския комунизъм : Интимната изповед на ДС за икономиката / Вили Лилков . - София : Сиела, 2022. - 580 с.
                  371/Г 659

                  Гордън, Томас и др.

                  Трениране на успешни учители / Томас Гордън, Ноел Бърч ; Прев. от англ. Венцислав К. Венков . - София : Колибри, 2013. - 406 с. : с табл., сх. ; 20

5Математика. Естествени науки.

                  591/Ч/М 526

                  Мешкова, Галина и др.

                  Морето, биоразнообразието, екологията / Галина Мешкова, Димитър Попов ; Ил. Ваня Ангелова. - 2. изд.. - Пловдив : Зелени Балкани, 2022. - 56 с. : с цв. ил. ; 23 см

62,64/69Техника, Промишленост

                  641/С 179

                  Самуилова, Ивинела Вескова

                  И замириса на бабини гозби и спомени : Сборник със свидни истории и любими рецепти от нашите баби / Ивинела Самуилова, Илиана Николова ; кулинарен ред. Илиана Николова ; предг. Ивинела Самуилова . - Пловдив : Хермес, 2021. - 256 с. ; 20 см

Изкуство

                  746/Гр/Д 589

                  Димитрова, Здравка

                  Български шевици от русенски регион / Здравка Димитрова ; Прев. на англ. Ирина Димитрова ; Фотогр. Бончук Андонов = Bulgarian Embroideries from Ruse Region. - : СофтПрес, 2022. - 400 с. : с цв. ил. ; 23 см
                  791.44/Из/С 828

                  Стоун, Оливър

                  В преследване на светлината : Писането и режисирането на Взвод, Среднощен експрес, Белязания, Салвадор, оцеляването след тях и играта на кино / Оливър Стоун ; Прев. [от англ.] Надя Баева . - София : Колибри, 2021. - 486 с. ; 21 см. - (Амаркорд)
                  78.071/Из/В 832
                        Волфганг Амадеус Моцарт : Докосване до гения : хипотези, факти, мисли и анекдоти / Прев. Станимир Йотов . - [2.] доп. и прераб. изд.. - : Пергамент Прес, 2014. - 143 с. ; 17 см
                  73/76/Из/Н 334

                  Национална изложба Лудогорие 2017 : [Каталог] / [Състав. Тодор Тодоров] = National Exhibition Ludogdrie 2017. - Разград : Художествена галерия Проф. Илия Петров , [2017]. - [95] с. : с репрод., портр. ; 30 см
                  77.04/К 936

                  Кулеков, Иван

                  Фотописи / Иван Кулеков ; Фотогр. Иван Кулеков . - Пловдив : Жанет 45, 2009. - [208] с. : с ил. ; 16 х 23 см

80Езикознание

                  802.0/Х 234

                  Халд, Катя и др.

                  Английски : Бизнес курс : В 6 ч. / Катя Халд, Биргит Пифке-Вагнер, Джон Флауър ;

                  . - 2. изд.. - София : Pons, 2011 ; 20 см
                                  
  Т. 1802.0/Х 234

                                  Халд, Катя

                                  Английски. Английски : Бизнес курс : В 6 ч. ;

                                  . - София : Pons, 2011. - 128 с. ; 21 см

                                  Към кн. тяло има CD с уроци 1-8
                                  Т. 2802.0/Х 234

                                  Халд, Катя

                                  Английски. Английски : Бизнес курс : В 6 ч. ;

                                  . - София : Pons, 2011. - 128 с. ; 21 см
                                  Т. 3802.0/Х 234

                                  Халд, Катя

                                  Английски. Английски : Бизнес курс : В 6 ч. ;

                                  . - София : Pons, 2011. - 128 с. ; 21 см
                                  Т. 4802.0/Х 234

                                  Халд, Катя

                                  Английски. Английски : Бизнес курс : В 6 ч. ;

                                  . - София : Pons, 2011. - 128 с. ; 21 см
                                  Т. 5802.0/Х 234

                                  Халд, Катя

                                  Английски. Английски : Бизнес курс : В 6 ч. ;

                                  . - София : Pons, 2011. - 128 с. ; 21 см
                  802.0/П 566

                  Пифке-Вагнер, Биргит

                  Граматика с упражнения - английски : Лесният начин да научим граматиката / Биргит Пифке-Вагнер ; Прев. Майя Долапчиева ; . - София : Pons, 2017. - 270 с. : с табл., сх. ; 23 см

82/89Литературознание

                  82Б.3/.4/П 132

                  Павлова, Лалка

                  Асеновци и българската държавност в тетралогията на Фани Попова-Мутафова : Монография / Лалка Павлова ; . - София : Български писател, 2019. - 372 с. : със сн. ; 21 см
                  34726

                  Дойнов, Пламен Иванов

                  Българският соцреализъм 1956, 1968, 1989 : Норма и криза в литературата на НРБ / Пламен Дойнов . - София : Институт за изследване на близкото минало; София : Сиела, 2011. - 386 с. : с портр. ; 24 см. - (Поредица Минало несвършено)
                  82-94/Л 44

                  Лем, Станислав и др.

                  Свят на ръба / Станислав Лем, Томаш Фиалковски ; Прев. Лина Василева . - София : Колибри, 2021. - 256 с. ; 21 см
                  82.01/З-824

                  Знеполски, Ивайло Боянов

                  Семиотика и критика на културата : Барт, Лотман, Еко / Ивайло Знеполски . - София : Институт за изследване на близкото минало; София : Сиела, 2019. - 456 с. : с портр. ; 24 см. - (Поредица Минало несвършено)

XБ,ХЧХудожествена литература

                Б-1/А 931

                  Атанасов, Георги Димитров

                  [Седемдесет] 70 стихотворения : Избрано / Георги Атанасов ; Худож. Деница Дженкова. - София : Потайниче, 2021. - 96 с. : с ил. ; 21 см
                  Б-1/П 442

                  Петкова, Маргарита и др.

                  Абсурдни времена : Нецензурираната версия / Маргарита Петкова, Добромир Банев ; Фотогр. Ивелина Чолакова . - София : Персей, 2022. - 192 с. ; 20 см
                  Б-3/С 773

                  Стоев, Валентин

                  Авраамов дом : На евреите с любов : Роман / Валентин Стоев ;

                  . - София : Светлана Янчева - Изида, 2022. - 286 с. ; 20 см
                  Б-3/К 919

                  Крушарска, Александрина

                  Болница за безсмъртни създания : Роман / Александрина Крушарска . - София : КВЦ, 2022. - 480 с. ; 21 см

                  820(73)-3/Д 515

                  Джио, Сара

                  Бунгалото / Сара Джио ; прев. от англ. Дори Габровска . - Пловдив : Хермес, 2022. - 293 с. ; 21 см
                  Б-3/С 307

                  Седларска, Веселина

                  Гладни сърца : Разкази / Веселина Седларска . - София : Сиела, 2021. - 204 с. ; 20 см
                  Б-3/Н 702

                  Радионова, Ивелина и др.

                  До Боянския майстор : Повест и разкази / Ивелина Радионова . - София : Персей, 2022. - 224 с. ; 20 см
                  883-3/Б 135

                  Багряна, Анна

                  Досадникът : Роман / Анна Багряна ; Прев. от укр. Димитър Христов . - София : Персей, 2021. - 192 с. ; 20 см
                  820-3/Г 793

                  Грегъри, Филипа

                  Другата кралица / Филипа Грегъри ; Прев. от англ. Деница Райкова . - : Еднорог, 2009. - 448 с. ; 20 см
                  820(73)- 3/Д 324

                  Деверо, Джуд

                  Езерото на тайните / Джуд Деверо ; Прев. Нина Рашкова . - София : Плеяда, 2022. - 320 с. ; 21 см

Б-3/С 311

                  Секулов, Александър Илиев

                  Жена на вятъра : Роман / Александър Секулов . - Пловдив : Хермес, 2021. - 152 с. ; 21 см
                  Б-6/Б 231

                  Балкански, Миню

                  Завет : Писмата на баща ми / Миню Балкански ; Увод, състав. Минко Балкански . - София : Pulsio Print, 2016. - 359 с. : с портр., факс. ; 22 см
                  Б-3/А 931

                  Атанасов, Атанас Цветанов

                  Завръщането на белязаните : Роман / Атанас Атанасов . - София : Светлана Янчева - Изида, 2022. - 352 с. ; 20 см
                  840-3/Б 956

                  Бьогле, Никола

                  Заговорът / Никола Бьогле ; Прев. от фр. Силвия Колева . - София : Enthusiast, 2020. - 368 с. ; 21 см
                  859.0-3/Х 602

                  Холбан, Антон

                  Игрите на Дания : Роман / Антон Холбан ; Прев. от рум. Дарина Фелонова . - София : Светлана Янчева - Изида, 2022. - 224 с. ; 21 см
                  С-3/П 939

                  Пучков, Лев Николаевич

                  Изгнаник : Роман / Лев Пучков ; Прев. Ива Николова . - Пловдив : Хермес, 2021. - 336 с.
                  820(73)-3/Х 408

                  Хелър, Питър

                  Инструкторът : Роман / Питър Хелър ; Прев. от англ. Боян Дамянов . - София : Обсидиан, 2022. - 279 с. ; 20 см
                  850-3/И 48

                  Икарди, Дези

                  Момичето, което усещаше книгите / Дези Икарди ; Прев. отитал. Ваньо Попов . - София : Персей, 2022. - 416 с. ; 20 см
                  885.0-3/Б 355

                  Белова, Бианка

                  Мона : Роман / Бианка Белова ; Прев. от чеш. Деница Проданова . - София : Светлана Янчева - Изида, 2021. - 160 с.
                  Б-3/Е 54

                  Елми, Йоанна

                  Направени от вина / Йоанна Елми . - Пловдив : Жанет 45, 2021. - 328 с.
                  820(73)-3/Б 787

                  Браун, Сандра

                  Не ми изпращай цветя : Роман / Сандра Браун ; Прев. [от англ.] Маргарита Дограмаджян . - Пловдив : Хермес, 1994. - 200 с. ; 20 см. - (Колекция Сандра Браун)
                  850-3/Ф 401

                  Феранте, Елена

                  Непознатата дъщеря / Елена Феранте ; Прев. от итал. Тонина Манфреди ;

                  . - София : Колибри, 2021. - 172 с. ; 21 см. - (Съвременна европейска проза)

               820(73)-3/Х 245

                  Хамлет, Кристина

                  Опасна, нежна и загадъчна / Кристина Хамлет ; Прев. от [англ.] Лора Йосифова ;

                  . - Велико Търново : Слово, 1994. - 254 с. ; 20 см. - (Любов ; 8)
                  860-3/Д 30

                  Де Лара, Хосе Мариано

                  Оръженосецът на крал Енрике : Рицарска история от XV век : Роман / Хосе де Лара ; Прев. от исп.Стефка Петрова ; . - София : Изида, 2022. - 416 с. ; 21 см
                  884-3/Л 658

                  Липинска, Бланка

                  Още 365 дни / Бланка Липинска ; Прев. от пол. Васил Велчев . - София : Сиела, 2022. - 384 с. ; 21 см
                  860-3/Т 753

                  Торенте, Маркос Хиралт

                  Париж : Роман / Маркос Хиралт Торенте ; Прев. [от исп.] Румен Руменов . - София : Персей, 2021. - 306 с. ; 21 см

                 820(73)-3/С 338

                  Сепетис, Рута

                  Пепел в снега / Рута Сепетис ; Прев. от англ. Явор Недев . - София : Сиела, 2021. - 352 с. ; 21 см
                  820(73)-31/У 273

                  Уебър, Хедър

                  Полунощ в кафене Черният дрозд / Хедър Уебър ; Прев. от англ. Паулина Мичева ;. - София : Сиела, 2021. - 464 с. ; 21 см
                  820(73)-3/Р 665

                  Ричман, Алисън

                  Последната картина на Ван Гог : Роман / Алисън Ричман ; Прев. от англ. Дори Габровска . - Пловдив : Хермес, 2020. - 280 с. ; 20 см
                  Б-3/Л 974

                  Люцканова, Весела Иванова

                  През другата врата : Роман / Весела Люцканова . - Пловдив : Хермес, 2019. - 368 с. ; 21 см
                  820(73)-3/К 457

                  Каст, П. С. и др.

                  Пробудена / П. С. Каст, Кристин Каст ; Прев. от англ. Емилия Андонова ;

                  . - София : Софтпрес, 2011. - 272 с. ; 20 см. - (Училище за вампири ; 8)
                  820-3/Т 98

                  Тюдор, К. Дж.

                  Тебеширения човек / К. Дж. Тюдор ; Прев. от англ. Деян Кючуков ;

                  . - София : Колибри, 2020. - 312 с.
                  884-3/Л 658

                  Липинска, Бланка

                  Този ден / Бланка Липинска ; Прев. от пол. Васил Велчев ;

                  . - София : Сиела, 2021. - 400 с. ; 22 см
                  839.8-3/Р 383

                  Расмусен, Бьорн

                  Украса : Роман / Бьорн Расмусен ; Прев. от датски Росица Цветанова ;

                  . - София : Персей, 2022. - 128 с. ; 20 см
                  885.0-3/Ш 663

                  Шинделка, Марек

                  Умора на материала : Роман / Марек Шинделка ; Прев. от чеш. КрасимирПроданов ;

                  . - София : Светлана Янчева - Изида, 2022. - 192 с. ; 20 см
                  820(73)- 3/С 763

                  Стийл, Даниел

                  Усложнения / Даниел Стийл ; Прев. Елена Чизмарова ;

                  . - София : Бард, 2021. - 224 с. ; 21 см
                  Б-94/Б 231

                  Балкански, Минко

                  Устрем и воля / Минко Балкански ; Прев. [от фр.] Николай Боцев, Станимир Делчев ; Предг. Желю Желев,Димитри Паница . - 2. изд.. - София : Pulsio Print, 2010. - 304 с. ; 24 см
                  830-3/З-581

                  Зендкер, Ян-Филип

                  Шепотът на сенките : Роман / Ян-Филип Зендкер ; Прев. от англ. Нина Руева ;

                  . - Пловдив : Хермес, 2016. - 336 с. ; 20 см. - (Мегаселър)

История

                  941Б.088/В 314

                  Вачков, Даниел Христов

                  Аварии и катастрофи : Хроника на социалистическата индустриализация / Даниел Вачков . - София : Сиела, 2018. - 216 с. : с табл. ; 24 см. - (Поредица Минало несвършено)
                  902/А 904

                  Археологически открития и разкопки през 1986 : [Науч. съобщения от] ХХХII нац. конф. по археология, Разград, май 1987 / РуменКатинчаров и др. ; Отгов. ред. В. Велков и др. ;

                  . - София : БАН, 1987. - 295 с. ; 22 см
                  941Б.088/Е 497

                  Еленков, Иван Еленков

                  Орбити на социалистическото всекидневие : Политики и последици на организационния обхват на масите, отнемането на собствеността, формиране на непосредственото обкръжение и корупцията в Народна република България / Иван Еленков . - София : Сиела, 2018. - 289 с. : с табл. ; 24 см. - (Поредица Минало несвършено)
                  941Б.088/К 781

                  Колева, Даниела Любенова

                  Памет и справедливост : Лични спомени и публични разкази за комунизма / Даниела Колева. - София : Институт за изследване на близкото минало; София : Сиела, 2020. - 364 с. ; 24 см. - (Поредица Минало несвършено)
                  34725

                  Преподреждането на обществото : Страници от социалната история на комунизма в България : Изследвания в чест на 80-годишнината на професор Ивайло Знеполски / Авт. Даниел Вачков и др. ; Предг. Михаил Груев . - София : Институт за изследване на близкото минало; София : Сиела, 2021. - 592 с. : с табл., диагр. ; 24 см. - (Поредица Минало несвършено)
                  908Б/З-693

                  Златарева, Божидарка и др.

                  Разград и автентичната сага на времето / Божидарка Златарева ;

                  , 2022. - 359 с. : с фотогр. ; 20 см
                  940/Т 761

                  Тоталитаризмите на ХХ век в сравнителна перспектива / Състав. Ивайло Знеполски ; Прев. от фр. и англ. Рени Йотова и др . - София : Сиела, 2010. - 251 с. ; 24 см. - (Поредица Минало несвършено)
                  941Б.084/.086/И 521

                  Илиев, Андрея Илиев

                  Три истории от третото българско царство : Отвличания, първа полицейска банда, първи влаков обир / Андрея Илиев . - София : Сиела, 2020. - 288 с. : с портр. ; 23 см
                  92/Г 649

                  Гончарова, Галина Николаевна

                  Хроники на замогването и модернизацията в Царство България : Историята на Александър Тенев / Галина Гончарова ; Науч. ред. Даниела Колева . - София : Сиела, 2021. - 416 с. : с табл., сн. ; 24 см

Публикувана в Архив
UNDP
Сайтът е изработен с финансиране от UNDP по програма „Глоб@лни библиотеки – България”
Грантова схема за финансиране на иновативни проекти – 2013.
Global LIb
hacklink al hd film izle duşakabin fiyatları fethiye escort bayan escort - vip elit escort dizi film izle erotik film izle erotik film izle deneme bonusu duşakabin duşakabin temizliği hack forum perabet türk ifşa marsbahis betkom canlı maç izle selcuksports deneme bonusu deneme bonusu veren siteler bahis siteleri jojobet