Читателски карти

19.01.21 - bezplatni karti

Машина за UV стерилизация на библиотечни документи

19.01
РБ „Проф. Боян Пенев” – Разград е с нова придобивка - машина за UV стерилизация на библиотечни документи - Book Sterilizer SK-8000". 30 секунди са необходими, за да бъдат почистени и стерилизирани 6 книги едновременно от прах и патогенни микроорганизми. Машината има сертификат за ИЗСЛЕДВАНЕ НА БАКТЕРИЦИДНА И ВИРУЦИДАЛНА ДЕЙНОСТ СРЕЩУ SARS-CoV-2 на базата на ултравиолетово C. 3 UV лампи осигуряват максимална стерилизация. Тя почиства и дезинфекцира книгите от прах, паразити, бактерии и вируси, непосредствено след ползване и връщане от читатели. Прахът се отстранява от книгите чрез високо въздушно налягане и силен въздухопоток. Филтърът почиства перфектно изходящия въздух от камерата. Използва ултравиолетови лъчи и филтър с висока производителност, за да стерилизира книгите цялостно – от тяхното покритие до вътрешните им страници само в рамките на 30 секунди.
Така библиотеката отговаря на съвременните изисквания за създаване на здравословна среда за намаляване на риска от заразяване с COVID-19 и други вируси. Така се защитават както потребителите, така и библиотечните служители. Почистената веднъж книга може веднага да се предлага на читателите Така се намалява драстично времето за стерилизация на книгите, което досега беше в рамките на 72 часа. Дoceгa, във връзка с наложените противоепидемични мерки, книгите се „карантинираха” като се спазваше изискването те да престоят в специално помещение 72 чaca cлeд връщaнeтo им, преди да бъдат предоставени отново за ползване oт друг потребител. С новата мaшинa нeoбхoдимocттa oт 72-чacoвa „кaрaнтинa“ нa книгитe oтпaдa. При стерилизацията книжните тела не се увреждат.
Машината е инсталирана в зала за свободен достъп на библиотеката.
 
 

Коледа

24.12.2020


Димитър Петров

Настъпва празничната нощ. Елхата -
нагиздена, сияйна и зелена,
чрез красота събужда в нас богатства
от чувства, за легендата свещена:

че всичко, всичко в този свят се ражда
през коледната нощ с една звездица
и всеки в себе си любов възражда
с надежда, с обич, за да е обичан.

И в тази нощ прощаваме на всички.
На себе си - шептим, чрез Млада бога.
И никога компромисни, безлични
да не оставаме на зов за помощ.

Да бъдем с близки и роднини сбрани,
трапезата ни с вино и със пита,
и Коледа в сърцата да остане.
...И Рождество Христово във душите.

Весели празници

23.12.2020 - kartichka 2020

Димитър Петров, директор на Регионалната библиотека: Домът на книгата пази и продължава заветите на предците!

11.12.2020 - DirektorТази година Разград отбелязва 150 години библиотечно дело. Век и половина след началото разговаряме с настоящия директор на Регионалната библиотека „Проф. Боян Пенев“ Димитър Петров за мястото на духовното средище в живота на разградчани днес. С него разлистихме страниците на историята в търсене на отговори на въпросите промениха ли се основните функции на дома на книжнината в дигиталното съвремие и основната й мисия в условията на непозната досега пандемична обстановка.

150 години по-късно: какво място заема днес библиотеката в културния живот на града и в ежедневието на разградчани?

Регионална библиотека „Проф. Боян Пенев“ е основен културен, просветен и информационен център в град Разград. Духовното средище е културна институция с водеща роля за повишаване естетическата култура на читателите, с огромен принос в културния живот на Лудогорието. Освен да изпълнява функциите на книгохранилище, днес организира самостоятелно или съвместно с творчески групи и съюзи, неправителствени организации, културни институти, местни медии, творци и учебни заведения изложби, поетични четения, творчески срещи с писатели, изнесени уроци и много други. Домът на книгата дава чудесна възможност за общуване на почитателите от различните възрастови и социални групи с различните видове изкуства.

Тя е институция, която има за задача да набавя и съхранява разнообразни по вид документи и да осигури физически, библиографски и интелектуален достъп до печатни и други информационни ресурси. Понятието „библиотека” обхваща библиотечното обслужване, библиотечните колекции, библиотечния персонал и редица разнородни дейности. Библиотеката през ХХІ в. разширява своя обхват извън физическите граници на сградата, като осигурява използването на информационните материали и чрез електронни средства. Терминът „библиотека” в нашата съвременност придобива ново вторично значение: колекция от полезни и необходими материали за обществено ползване.

Книгохранилището съдейства и за изграждане на гражданско и информационно общество, осигурява правото на равноправен и свободен достъп до библиотечно-информационно обслужване – без пространствени и езикови ограничения. Днес живеем в ново време и РБ „Проф. Боян Пенев“ гради своята дейност на базата на съвременните изисквания за обществена библиотека.

Тя е образователна, културна и социална институция, играеща ключова роля в осигуряването на свободен и безплатен достъп до информация на социално слабите слоеве на обществото, лицата с физически и умствени увреждания, лишените от свобода, децата, възрастните хора… Книгохранилището е и основен пункт за интернет достъп и за обучение на възрастното население за боравене с глобалната мрежа.

Библиотеката е неотменна част от системата на образованието и научноизследователската дейност. Нейна е отговорността за опазване на съхраняваното в колекциите й културно наследство – ръкописи, архивни документи, за неговото популяризиране чрез дигитализация и предоставяне в интернет.

Цялото интервю тук

БИБЛИОТЕКАТА ПРОДЪЛЖАВА ДА РАБОТИ С ЧИТАТЕЛИ ПРИ СТРОГО СПАЗВАНЕ НА ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИТЕ МЕРКИ

30.11.2020 zapoved

Във времето на пандемия и социална изолация, книгата се оказа спасение за много хора, смята директорът на Регионалната библиотека в Разград

    Във времето на пандемия и социална изолация, книгата се оказа спасение за много хора да преодолеят ситуацията, да се потопят в един по-добър свят, да почерпят знание и мъдрост от писаното слово. Това каза в интервю за БТА директорът на Регионалната библиотека "Проф. Боян Пенев" в Разград Димитър Петров. Той е твърдо убеден, че бъдещето принадлежи на нейно величество Книгата.

    Тази година Регионалната библиотека в Разград чества 150-години библиотечно дело. По повод годишнината Петров поясни, че от началото на онези бурни възрожденски дни до днес, културната институция извървява дълъг път, пазейки и предавайки възрожденския дух на предците ни от поколение на поколение, и се утвърждава като основен културен и просветен център в региона.

    Димитър Петров е категоричен, че ежегодният ръст на читателите и потребителите се дължи на труда на библиотечните служители, на тяхната любов към книгата и професионално отношение. Той подчерта, че пътят на разградската библиотека е предначертан и завещан от предците ни - само напред и нагоре. Регионалната библиотека "Проф.Б.Пенев" ще продължава да осъществява своята мисия за насърчаване на четенето, за поддържане на интереса към книгата и литературата, за повишаване на качеството на четенето на българския народ, допълни Димитър Петров.

Цялото интервю прочетете тук.

ОБЩИНА РАЗГРАД РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – РАЗГРАД РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „ПРОФ. БОЯН ПЕНЕВ“ – РАЗГРАД НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

КНИГАТА И ОБРАЗОВАНИЕТО –

ИСТОРИЧЕСКИ АСПЕКТИ И ТРАДИЦИИ

12 ноември 2020 г.

посветена на 200 години от рождението на Никола Икономов, 100 години от смъртта на Станка Николица Спасо-Еленина, 40 години къща музей „Станка и Никола Икономови”

и 150 години библиотечно дело в Разград

ПРОГРАМА

12 ноември, четвъртък

Регионална библиотека „Проф. Боян Пенев“

Водещ: Мила Маринова

Организационен секретар: Нели Николова

13.00               Официално откриване

                        Приветствия

  • Кмет на Община Разград: г-н Денчо Бояджиев
  • Областен управител: г-н Гюнай Хюсмен
  • Председател на Общински съвет – гр. Разград: г-н Стоян Ненчев
  • Директор на РИМ – гр. Русе: проф. Н. Ненов
  • Директор на РИМ – гр. Шумен: д-р Даниел Руменов

                        Встъпителни доклади

АКАДЕМИК ИВАН РАДЕВ и неговото изследване „Никола Икономов и духовно-просветният живот в Разград през 19. век“ (проф. Ценка Иванова, Нели Николова)

Таня Тодорова (Регионален исторически музей – гр. Разград, директор)

ИСТОРИЧЕСКАТА ПАМЕТ, РАЗГРАД И МУЗЕЯТ

Димитър Петров (Регионална библиотека „Проф. Боян Пенев“– гр. Разград, директор)

150 ГОДИНИ БИБЛИОТЕЧНО ДЕЛО В РАЗГРАД

14.30               Кафе пауза

15.00               Секция 1

                        Регионална библиотека „Проф. Боян Пенев“

Модератор: проф. д-р Ценка Иванова, секретар Виктор Костадинов (РИМ – гр. Разград)

  • Тематичен блок „Духовният живот в българските земи през втората половина на 19. век в контекста на общественото развитие“
  • Тематичен блок „Българското образованиепрез 19. век“
  • Тематичен блок „Градската просветителска култура през 19. и 20. век“
  • Тематичен блок „Женско просветителство, социално съпричастие и добротворство“

 

проф. д-р Ценка Иванова (Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“)

ПРОСВЕТИТЕЛСТВОТО И ПРЕВОДИТЕ В БЪЛГАРСКАТА КНИЖНИНА ПРЕЗ 19. ВЕК (приносът на Никола Икономов и Станка Николица) 

Силва Василева, Валерия Йорданова (Регионална библиотека „Л. Каравелов” – Русе)

РЪКОПИСИ ЗА ВЪЗРОЖДЕНЦИ В ЛИЧНАТА БИБЛИОТЕКА НА АКАД. МИХАИЛ АРНАУДОВ 

Дарина Колева  (Държавен архив – гр. Разград)

„ЗЕМЛЕДЕЛИЕ” НА Н. ИКОНОМОВ - ПЪРВАТА БЪЛГАРСКА КНИГА НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕМАТИКА 

д-р Веселина Белева  (Исторически музей – гр. Исперих)

„КЛЮЧ БЪЛГАРСКАГО ЯЗИКА” ОТ Г.С.РАКОВСКИ – „РАЗГЛОБЯВАНЕ НА РЕЧТА”, „ОВЛАДЯВАНЕ” НА ЕВРОПА 

Ваня Донева (Регионален етнографски музей „Етър” – гр. Габрово)

КУЛТУРАТА В СТАРА ЗАГОРА (1879 – 1885) 

д-р Милена Георгиева (Регионален исторически музей – гр. Шумен)

ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО НА ТОДОР ИКОНОМОВ 

д-р Румяна Лечева (журналист, БТА – Стара Загора)

„ВЪЗПИТАНИЕ В ДУХА НА ХРИСТИЯНСТВОТО” – ЗАБРАВЕНАТА КНИГА НА СТАРОЗАГОРСКИЯ МИТРОПОЛИТ МЕТОДИЙ

Иво Стоянов (Регионален исторически музей – гр. Разград)

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧИТЕЛИТЕ ОТ РАЗГРАДСКАТА КАЗА ПРЕЗ ХІХ в. 

Мирослав Тошев (Исторически музей – гр. Омуртаг)

БЪЛГАРИТЕ ОСНОВАХА ХУБАВА УЧИЛИЩНА СГРАДА ДО ЦЪРКВАТА СИ…(бележки и материали за българската просвета в град Осман пазар през 50 – 70-те години на XIX век) 

Адриян Христов (Регионален исторически музей – гр. Разград)

УЧИЛИЩЕТО В С. РАДОВЦИ, ДРЯНОВСКО – МЕЖДУ ВЪЗХОДА И ЗАБВЕНИЕТО

 

16.00               Секция 2

Регионална библиотека „Проф. Боян Пенев“

Модератор: проф. д-р Росица Ангелова, секретар д-р Димитър Петков (РИМ – гр. Разград) 

Проф. д-р Росица Ангелова (Шуменски университет „Еп. Константин Преславски“)

ШУМЕНСКИ ВЪЗПИТАНИЦИ НА ФРЕНСКИТЕ УЧИЛИЩА В ЦАРИГРАД ПРЕЗ 19. ВЕК

Иво Стоянов (Регионален исторически музей – гр. Разград)

КЪЩА МУЗЕЙ „СТАНКА И НИКОЛА ИКОНОМОВИ”: СПОМЕН ОТ МИНАЛОТО И С ПОГЛЕД КЪМ БЪДЕЩЕТО 

проф. д-р Росица Ангелова, Мария Христова, Жулиян Георгиев (Шуменски университет „Еп. Константин Преславски“)

УЧИЛИЩНИТЕ НАСТОЯТЕЛСТВА В ШУМЕН (1879 – 1919)

д-р Айше Реджеб (община Лозница)

ПЪРВОТО УЧИЛИЩЕ В ЛОЗНИЦА В НАЧАЛОТО НА 20. ВЕК 

д-р Севим Куртчу (ОУ „Св. св. Кирил и Методий” – гр. Кубрат)

ПРИНОСЪТ НА МАЕСТРО ИВАНДЖИКОВ В КУЛТУРНОТО РАЗВИТИЕ НА КУБРАТ 

д-р Милена Георгиева (Регионален исторически музей – гр. Шумен)

БЛАГОТВОРИТЕЛНА И ПРОСВЕТНА ДЕЙНОСТ НА ЖЕНСКО ДРУЖЕСТВО „РОДОЛЮБИЕ 1872” В ШУМЕН ОТ ОСНОВАВАНЕТО СИ ДО НАЧАЛОТО НА ХХ ВЕК 

Ренета Рошкева (Регионален исторически музей – гр. Русе)

ЛИЧНОСТИТЕ НА ЖЕНСКОТО ВЪЗРОЖДЕНСКО ДРУЖЕСТВО „СТОПАНКА” В РУСЕ 

д-р Валентина Миткова (Софийски университет „Св. Климент Охридски”) ЕМАНЦИПАТОРСКИ И ПРОСВЕТИТЕЛСКИ ИДЕИ, ОТРАЗЕНИ НА СТРАНИЦИТЕ НА ЖЕНСКИЯ СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКИ ПЕЧАТ: ВЕСТНИК „БЛАГОДЕНСТВИЕ” (1921 – 1924) И ВЕСТНИК „НЕДОВОЛНАТА” (1931 – 1934) 

Енита Василева (Исторически музей – гр. Исперих)

ЖЕНИТЕ ПРОСВЕТИТЕЛКИ ОТ КЕМАНЛАР 

Румяна Денчева (Регионален етнографски музей „Етъра” – гр. Габрово)

ГАБРОВКАТА МЕЖДУ ХУЛАТА И ХВАЛАТА 

Николай Христов (Габровска адвокатска колегия)

ЖЕНАТА И АДВОКАТЪТ ДО СРЕДАТА НА ХХ ВЕК

Димитър Петров (Регионална библиотека „Проф. Боян Пенев“– гр. Разград)

ЧЕТВЪРТА И ПЕТА РОДОВИ СРЕЩИ НА РОДА ПОПТОДОРОВИ - ЖЕРАВНЕНСКИ

Текстовете на докладите ще бъдат публикувани след рецензиране. Текстове, които не отговарят на изискванията за техническо оформление, няма да бъдат разглеждани.

Краен срок за изпращане на материалите: 21 декември 2020 г.

  

Организационен екип:

Таня Тодорова, директор на РИМ – гр. Разград

Димитър Петров, директор на Регионална библиотека „Проф. Боян Пенев“ - Разград

Проф. д-р Ценка Иванова, научен консултант (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“)

Проф. д-р Росица Ангелова, научен консултант (ШУ „Еп. Константин Преславски“)

Даниела Ганчева, заместник директор на РИМ – гр. Разград

Нели Николова, главен уредник в РИМ – гр. Разград

д-р Димитър Петков, уредник в РИМ – гр. Разград

Иво Стоянов, уредник в РИМ – гр. Разград

Виктор Костадинов, уредник в РИМ – гр. Разград

Е-адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Уважаеми читатели!

Аудио книга за незрящи деца „Патиланско царство“

n2

n1

Поетична вечер с поетесата Маргарита Петкова

 

Поетична вечер с доц. д-р Калин Михайлов

 
UNDP
Сайтът е изработен с финансиране от UNDP по програма „Глоб@лни библиотеки – България”
Грантова схема за финансиране на иновативни проекти – 2013.
Global LIb